کودکان هشتگرد در لانه گذاری برای پرندگان مشارکت می کنند.

در شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت  ۱۶ مهر روز جهانی کودک و محیط زیست، کودکان از نزدیک با لانه گذاری برای پرندگان آشنا شدند. این اقدام به ابتکار اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ انجام گرفت و طی آن کودکان هشتگرد با حضور در یکی از فضاهای سبز شهر در انجام لانه گذاری پرندگان مشارکت کردند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از اجرای این برنامه جلب نظر کودکان نسبت به موضوعات محیط زیست شهری وتنوع زیستی پیرامون آنهاست. حمیدرضا لشگری اظهار داشت: مردم شهرنشین برای نشاط روحی، به شنیدن آواز پرندگان در پارک ها و بوستان های شهری نیاز دارند و باید با همکاری همگان برای جلوگیری از حذف این آواز خوش و گوشنواز از مناطق شهری تلاش کرد. لشگری افزود: کودک مستعد پذیرش هر آنچه که از اطرافش به او منتقل می شود، است، بنابراین باید از این ظرفیت برای انتقال مفاهیم ارزشمند استفاده کرد. وی ادامه داد: این اقدام موجب تقویت حس دوست داشتن و مراقبت از پرندگان در کودکان شده و خود را دوستدار پرندگان خواهند دانست و به این ترتیب نسبت به حفظ محیط زیست نیز حساسیت بیشتر خواهند داشت. در این اقدام کودکان هشتگرد با چگونگی لانه گذاری برای پرندگان آشنا شدند و آموختند که حضور پرندگان در شهرها چه تاثیری در ایجاد آرامش و شادابی افراد شهرنشین دارد.
لانه گذاری برای پرندگان با حضور رئیس شورای شهر، رئیس اداره ورزش و جوانان، مسئول فضای سبز شهرداری هشتگرد و کودکان سبز اندیش دبستان “صادقین” در فضای سبز بلوار شهید صبائی هشتگرد برگزار شد.  

Posted in: دسته‌بندی نشده