دانش آموزان بهترين همياران مجموعه پسماند هستند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري مديريت شهري كرج، معاون خدمات شهری شهرداری کرج در اولين همايش جشن سپاس از همیاران تفکیک زباله كه در محل تالار شهيدان نژاد فلاح كرج برگزار شد، با توجه به اهميت كودكان در خانواده بيان كرد: آموزش تفكيك زباله به كودكان و تشويق آنها به سمت پاكيزگي نقش بسزايي در ارتقاي سطح فرهنگ جامعه خواهد داشت.

سعید صفری تدوين برنامه هاي ويژه در سطح مدارس با عنوان تفكيك زباله هاي خشك و تر را از جمله اقدامات سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج عنوان كرد و افزود: اين اقدام با همكاري آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.
وي اولين و مهمترين گام در راستاي اجراي اين طرح را آموزش و اطلاع‌رساني به شهروندان اعلام كرد و اشاعه‌ فرهنگ جداسازي پسماندها در تمام سطوح به ويژه مراکز آموزشي و مدارس را مهم دانست.

اين مسئول توجه به طرح جمع‌آوري و تفکيک از مبدأ زباله‌هاي خشک را ضروري دانست و افزود :‌ اين طرح از لحاظ زيست محيطي و  اقتصادي بسيار مقرون به صرفه است.
رئيس هيئت مديره سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج عنوان كرد: آموزش و فرهنگ‌سازي در زمينه‌ پسماند با هدف تغيير باورهاي غلط و متداول در ميان اقشار مختلف مردم صورت مي گيرد.

صفري در ادامه به كار گيري روش هاي تشويقي و انگيزشي نظير مسابقات، اهداي جوايز به شهروندان، برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي در زمينه بازيافت و تفكيك زباله ها براي فرهنگيان و دانش آموزان را در زمينه كاهش هزينه هاي پسماند مطلوب دانست.


 

Posted in: دسته‌بندی نشده