همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی شهری و صنعتی در جیره های غذایی

محورهای همایش :


1) ارزشیابی تغذیه ای پسماندها
2) تعیین سطوح بهینه مصرف پسماندها و اثر آنها بر عملکرد دام
3) امکان فرآوری پسماندها
4) مقایسه مزیت نسبی استفاده از پسماندها نسبت به سایر اقلام خوراکی در جیره
5) اثرات استفاده از پسماندها در جیره بر سلامت دام
6) افزایش آگاهی عمومی جامعه دامپروران در مورد بازیافت و امکان استفاده بهینه از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی


Posted in: دسته‌بندی نشده