(06)90- آتش جنگل و سازمان بحران

به
نظر می رسد مسئولان جدید سازمان مدیریت بحران، آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی را
هم بالاخره “بحران” به حساب آورده اند. دلیل اش همایشی است که در روزهای
آخر فروردین در گرگان برگزار شد اما باید مواظب بود که این بار از این طرف بام
نیفتیم! به عبارت دیگر، آتش سوزی در جنگل و خاموش کردن آن یک موضوع فنی در رشته
جنگلداری است و هم جلوگیری از آن و هم خاموش کردن آن نیاز به دانش فنی دارد.

امیدوارم
تجربه 89 به ما آموخته باشد که سیاهی لشکر نیاید به کار! و گاو نر می خواهد و مرد
کهن!

و
اما سمینار”بررسی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی”:

یک-
ترویج مسائل منابع طبیعی کشور در همه اشکال آن، کار خوبی است و امید است سبب
افزایش آگاهی ها در این زمینه گردد. 

دو-
از نظر برگزاری و افتتاحیه و خیرمقدم ها و…، این همایش تفاوتی با بقیه نداشت. ای
کاش در فواصل سخنرانی ها، فیلم های کوتاهی از ویژگی های استان گلستان، وضعیت منابع
طبیعی آن و ماجراهای آتش سوزی سال 1389 پخش می شد.

سه-
تجربه های جهانی خوب است اما ما باید مدل خودمان را داشته باشیم!

چهار-
آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی مسئله جدیدی نیست، بخشی از تخریب این منابع در
گذشته هم به همین دلیل بوده است. امید است حساسیت و توجه جامعه باعث توجه متقابل
مسئولان و مدیریت بهتر این منابع گردد.

با
همه این اوصاف از کسانی که این مراسم را تدارک دیدند سپاسگزاری می شود. امید است
بین المللی آن – که گویا در پیش است- پر بارتر و آبرومندانه تر برگزار شود.