هومان بچگی کرده شما به بزرگی خود عفو کنید

این یکی دو روزه که ما درگیر مسائل دنیوی ومشکلات شخصی وکسالت و رتق وفتق امور جاری بودیم .از هومان خاکپور غافل شدیم ودیدیم بندو آب داده لذا در این محل یک اصلاحیه  وعرض حال بدنبال میآید که بد نیست مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال وبختیاری نیز آنرا خوانده ودر رای خود تجدید نظر نمایند.
اول اینکه هومان فرق منطقه حفاظت شده وپارک ملی را نمیداند.شاید هم میداند اما متر با خود نبرده تا فاصله لوله گاز را با منطقه حفاظت شده وپارک ملی اندازه بگیرد. لذا شما خیلی روی این مسائل زوم نفرمایید.فکر کنید گفته منطقه حفاظت شده .گیرم گفته باشد پارک ملی، در فحوای کلام تاثیری نداشته ومهم این است که ارزیابی سازمان شما بدرستی انجام شده وهیچ مشکل زیست محیطی حادی هم در استان وکشور در حال حاضر وجود نداردو اگر من هم جای شما بودم از سر احساس مسئولیت و نه از بیکاری به چنین افراد فرافکن وتشویشگر اذهان عمومی گیر داده و در صورت نیاز همانند اداره راهنمائی ورانندگی که ماشین های متخلف را خوابانده واعمال قانون میکنند عمل میکردم.

دوم اینکه این جماعت وبلاگ نویس بیکار وقتی سوژه ای برای وبلاگ خود پیدا نمیکنند ومسائل زیست محیطی را در حال کلیماکس میبینند ناچارند به امثال شما گیر داده وبا بزرگنمائی مسائل خرد از کاه کوهی بسازند.مثلن عرض لوله گذاری یک متر را که با بیل مکانیکی  حفر میشود میگوید 10 متر .
با توجه به توانمندیها وشایستگی های حضرتعالی که در سنین کم به چنین مدارجی دست یافته اید هیچ بعید نیست همین افراد بخیل برای شما پاپوش درست کنند تا فردا اگر خواستید نماینده یا وزیر و وکیل شوید وجهه شما را تخریب نمایند.لذا منبعد به عبور ومرور چنین افرادی بالاخص ایادی سازمان منابع طبیعی! بیشتر توجه نموده واز ایشان دوری نمایید.
با توجه به لهجه لری هومان احتمالن لر دیگری بجای ایشان در وبلاگ مطلب گذاشته وبایستی این شخص مورد بازخواست وتعقیب قرار گیرد. شاید هم هومان شده مرد هزار چهره هم در چهار محال است هم در سبز پرس وهم در تنگ صیاد.
هومان را من از دانشگاه میشناسم یک درسی داشتیم بنام توسعه پایدار که هومان مرتبن دنبال یللی تللی بود واصلن سر کلاس نمیآمد ومن هم فکر میکنم به همین دلیل که بارها از این درس نمره قبولی نگرفت لذا فرمایشات شما را در خصوص ضرورت احداث خط لوله گاز از پارک ملی ببخشید منطقه حفاظت شده وتوسعه پایدار را نمیفهمد.وسر وکاری هم با توسعه ندارد.من هم جای او بودم با این حقوق و مزایای توپ که سازمان منابع طبیعی! میدهد، میشدم دشمن شماره یک محیط زیست.البته پیشنهاد میکنم شما حقوقشو بدید تا علیه منابع طبیعی بنویسد.زیرا مادامی که از سازمان منابع طبیعی! حقوق میگیرد آش همین آش است وکاسه همین کاسه.
در پایان ضمن قدردانی از پیگیریهای شما که موجبات شکایت یک اداره کل متولی محیط زیست از یک” مدافع محیط زیست نما” شده درخواست دارم اگر امکان دارد در حق این رفیق ما توجه نموده وبخاطر زن وبچه وگرفتاریهای روزمره ومقامی که قرار است از سازمان منابع طبیعی ! بخاطر عدم گیر دادن به همان سازمان! بگیرند لذا از پیگیری درخواست خود اجتناب نموده ودل یه مشت وبلاگ نویس بیکار را شاد نمایید که اگر ننمایید فردا به تبع محمد درویش یه بیرق کنار وبلاگشون میچسبونند که ازدیده بان طبیعت بختیاری حمایت میکنیم.
در آخر لازم میدانم از اقدامات شایسته آن مقام محترم وطرح شکایت از یک فعال “نمای” محیط زیست که برای اولین بار از شهریور 20  تاکنون مسبوق به سابقه نمیباشد قدردانی نمایم .فقط دقت فرمایید این رکورد شکنی به گوش گینس نرسد که وجهه خوبی برای ثبت رکورد نخواهد داشت.

ضمنن وبلاگ قشنگی دارید بیا تبادل لینک کنیم

بیشتر بدانید:

سبز پرس

مژگان جمشیدی

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده