نقشه تعاملی پیامدهای تغییر اقلیم برای ایالات متحده

 

اگر سری به این لینک بزنید، مجموعه نقشه هایی را مشاهده می کنید که پیامدهای تغییر اقلیم را برای ایالات متحده پیش بینی می کنند.  روی صفحه و بالای هر نقشه دو فلش هست که از طریق آن می توانید سایر نقشه ها را مشاهده کنید. در این مجموعه نقشه ها مباحثی مثل موج های گرما، سیل و برخی پیامدهای حوزه ی سلامت مورد توجه قرار گرفته است. با زوم کردن روی نقشه ها می توانید به تفکیک هر ایالات و منطقه پیامدها را مطالعه کنید.

به نظرم ایران واقعا نیاز به چنین نقشه ای دارد. نقشه ای که بتواند به سادگی اطلاعات کلیدی را در اختیار افراد مسئول در هر حوزه قرار دهد و به آن ها برای تصمیم گیری بهتر کمک کند.

جزییات بیشتر در این زمینه را روی ایندیپندنت بخوانید.

 

 

نقشه پیامدهای تغییر اقلیم برای ایالات متحده

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: