درود بر تو لوئیس اورزا

در دنیائی که آدم های رده بالا شباهت های زیادی بهم دارند و تفکرواقعی شون رو پنهان میکنند نجات محیط زیست و حمایت از حیوانات کار آسونی نیست .راستی لوسی ،یک وزیر چه احساسی نسبت به معاونش داره یا یک رئیس نسبت به مرئوسش یا یک کارمند نسبت به یک کارگر یا یک مایه دار نسبت به یک آدم فقیر…اینا رو بگیر برو تا برسی به گربه ها و حیواناتی که آنها هم برای خیلی ها بی اهمیتند و حتی باید قربانی بشن…لوسی این تفکر قربانی کردن خیلی خطرناکه …آخرش بر میگرده به خودشون…