بیستون -ملكه كتيبه‌هاي آسيا – ثبت شده در سال 1310، به سوی نابودی

بيستون هشتمين اثر ثبت شده ايران در فهرست ميراث جهان يونسکو است، با اين همه قرار است در طرح ساماندهي اين محوطه بر روي بقاياي منطقه پارتي و شهر اشکاني آن يک پارک و محوطه تفريحي احداث شود.


خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ كتيبه معروف داريوش در غرب ايران را بسياري ملكه كتيبه‌هاي شرق باستان و لوح روزتاي آسيا مي‌دانند، اثري که در دي‌ماه سال1310 به شماره 70 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد و 75 سال بعد در 22 تيرماه 1385 در سي‌امين اجلاس يونسكو در شهر ويلنيوس ليتواني با شماره 1222 در فهرست ميراث‌جهاني يونسکو وارد شد.


با اين همه آن طور که يک باستان‌شناس به خبرگزاري CHN خبر مي‌دهد قرار است در حريم اين محوطه بي‌مانند تاريخي و در محل منطقه پارتي اين مجموعه که روبه‌روي کتيبه قرار دارد يک تفريحگاه يا پارک احداث شود، در حالي که اين محوطه محل قرارگيري يک شهر اشکاني است و ارزش‌هاي تاريخي بسياري دارد…