خودم و حسی که اون لحظه داشتم

خیلی زیباست وقتی با خودت خلوت کردی و میبینی یه دریا ابر زیر پاهات در حرکته . اینجاست که حس میکنی زمان دیگه حرکت نمیکنه .

تیر 90 جهان نما