برگزاری مراسم ساعت زمین در اصفهان

 

شب گذشته برنامه ساعت زمین با حضور اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان، شهروندان و دوستداران محیط زیست و اعضای دیگر سازمانهای غیردولتی در بستر خشک زاینده رود و در کنار پل خواجو برگزار شد.

 

 

گفتنی است اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان در روزهای پیش از برگزاری این مراسم به آموزش زیست محیطی شهروندان اصفهانی و دعوت آنها به همراهی با این کمپین جهانی مشغول بودند.

Posted in: دسته‌بندی نشده