پرسشنامه بررسی دیدگاه ایرانیان نسبت به وضعیت آینده محیط زیست

 

دوستان عزیز، لطفاً چند دقیقه وقت بگذارید و به این سوالات پاسخ دهید. همانطور که از عنوان پرسشنامه مشخص است، این پژوهش در پی آن است که ببیند کاربران ایرانی اینترنت چه دیدگاهی نسبت به وضعیت آینده محیط زیست ایران و جهان دارند…

پرسشنامه بررسی دیدگاه ایرانیان نسبت به وضعیت آینده محیط زیست

Posted in: دسته‌بندی نشده