باز هم قلمی هست که همه زمین پاک تراشیده را از نو درخت بنویسد

همین الان آقای میرزاکریمی ، رییس اداره محیط زیست دماوند با من تلفنی صحبت می کردند و گفتند که ایشان شکایت شان را از من و احسان محمدی مدیر سایت زیست بوم پس گرفته اند .


خب البته این از طبع بلند و بزرگ اندیشی ایشان است . ولی عجبا که حالا سبزپرس با حکم کمیته مصادیق مجرمانه مسدود می شود .


آقای میرزاکریمی هم گذشت می کنند ولی سازمان محیط زیست که همیشه مدعی بود مخالف طرح شکایت از رسانه ها بوده، حالا خودش دست به کار می شه و دوباره طرح شکایت می کنه .


آخر من چه چیزی را باور کنم ؟ اینکه سازمان محیط زیست اهل تعامل است ؟ بله ولی تعامل با چه کس و کسانی ؟ با رسانه و خبرنگار یا با صاحبان صنعت و آلاینده ها و مخربان ؟


یادتان باشد  “همه سروهای شرقی را هم که ببرند، ‌هر روز که خورشید از آن سمت بیاید، ‌قلمی هست که همه زمین پاک تراشیده رااز نو درخت بنویسد.”


 

Posted in: دسته‌بندی نشده