برنامه احیاء تالاب میقان کلید خورد

در باره میقان با عزیرانی که سری به گرین بلاگ می زنند یا نیم نگاهی به بلاگ پارکهای طبیعی دارند قبلاً هم زیاد درد و دل کرده ام. همانجا ئی که گفته بودم کویرش می خوانند من تالاب می شناختمش، همانجائی که در خاطره  بیابان پیمائی از مورچه سرزنده  یاد کرده بودم که انگار در نقطه زوال بيابان “آفتاب مي کارد” و زندگي و زنده بودن را فرياد مي زند. گفته بودم اگر آثار و بقایای تالاب باشد بازسازی و احیا دور از دسترس نیست.

امروز گزارش مقدماتی (همکاران محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی) وصول شد با توجه به پهنه بندی اولیه پهنه ای به وسعت 24271 هکتار واقع در ارتفاع 1670 متر ازسطح دریا شرایط تالابی را حفظ کرده است  عملکرد تالاب مزبور به عنوان رزوار طبیعی حائز اهمیت بوده بطوریکه 128 میلیون مترمکعب رواناب 8 رودخانه بیابانی را حفظ و توزیع می کند.  در پیکره  قلمرو ایرانی- تورانی دارای فون و فلور منحصربفرد قابل توجه است در گزارش مقدماتی از 73 گونه گیاهی یاد شده که ده گونه از آن در لیست اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت می باشد (دو گونه در خطر انقراض و 8 گونه دیگر آسیب پذیر). از وجود گونه پستاندار نادر و در حال انقراض زرد بر (عروس موش) خبر داده اند.  محدوده زیستگاه پرندگان بومی و  گلوگاه استراحتی پرندگان مهاجر شمال-جنوب خاور میانه  محسوب می شود.  در گزارش از درنای معمولی ، خروس کولی ، حاجی لک لک  و… یاد شده است . در مطالعات گذشته  (بهروزی 1375)  وجود سخت پوست آبزی Artemia salina   و جلبک تک سلولی Dunalikka salina  گزارش شده انشا… هنوز باقی باشند.   از نظر ارزش های حفاظتی منطقه میقان یکی از 22 تالاب بین المللی و 105 منطقه  مهم زیستگاهی پرندگان محسوب می شود و حسب گزارش مزبور معیار های 1a, 2c , 3c  کنوانسیون رامسر و  2 و 6 مناطق مهم پرندگان را دارا می باشد.
از تعارضات  ناشی از فعالیت های انسانی وجود 8 روستاء ، فرودگاه ، تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک و کارخانه املاح مدنی در حاشیه تالاب و متاسفانه وجود معدن سولفات سدیم در جزیره واقع در دل تالاب می باشد. از این رو تا آنجا که به بخش فنی سازمان متبوع مربوط می شود، اعلام شدکه از نظر فراهم آوردن امکانات (جانمائی تجهیزات و…) حفاظتی مورد اشاره در گزارش از طریق محیط زیست با توجه به ضوابط جهانی و قوانین تالاب ها در مقطع فعلی نیز(حتی قبل از طی مراحل ارتقاء سطح) بلامانع   می باشد.  در ضمن به اداره کل منابع طبیعی استان توصیه شده در حد توان و در چارچوب ضوابط و مقررات در جابجای کاربری های عرفی، افزایش فعالیتهای آبخیزداری بیولوژیکی در حوزه هشت رودخانه منتهی به تالاب و …    اقدام نماید.  البته   حل معضلات تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک ،  کارخانه املاح معدنی در حاشیه و بویژه  معدن سولفات در دل تالاب و … برای ارتقاء سطح حفاظتی و احیاء  تالاب ضروری می باشد که  امید است با طی مراحل در دوائر مربوطه عملیاتی شود. 
Posted in: دسته‌بندی نشده