ویدئو / روز خبرنگار، به یاد مهشاد کریمی

عصر چهارشنبه (۲ تیر) اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگاران در حوالی نقده واژگون شد و «مهشاد کریمی» خبرنگار حوزه محیط زیست ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا جان باختند. همین هفته قبل بود که در مراسم چهلمش داغمان تازه شد و حالا این نخستین روز خبرنگار است که همکار خبرنگارِ جوان و پیگیر و مستعدمان دیگر کنار ما نیست. این ویدئو، با شعر و صدای علیرضا بهرامی، یادبود کوچکی است در این روز، به یاد همکاران فقیدمان، مهشاد کریمی.