غولی بنام تحریم

دوازدهم تیر ماه  یک همزمانی  یا واقعه  و یک خاطره تلخ ماندگار برای هر ایرانی در دفتر ثبت شده است روزی که تیر اهریمنی بر پیکر هواپیما مسافر بری بی پناه نشست و جان های بی گناه بی شماری گرفت و روزی که تحریم ها از اتحادیه اروپا و دیگران همراهی و بر علیه ملت اجرا شد.

خودکفایی یک آرمان انقلابی است که در چارچوب نظری استقلال ، دستیابی به آن یک غرور ملی است  برای مقابله با دشمنی و کینه توزی

Posted in: دسته‌بندی نشده