خبری که به پایان نرسید و سرباز معلمی که زنگ کلاسش زود خورد!

در پی وقوع دو حادثه تلخ روزهای اخیر ـ واژگونی اتوبوس های حامل خبرنگاران و همچنین تصادف اتوبوس حامل سربازان ـ که در نهایت به جان باختن دو خبرنگار و پنج نفر از سرباز معلمان منجر شد، علی دارابی ـ معاون سازمان صداوسیما در امور استان ها ـ در یادداشتی به واکاوی این حوادث پرداخت.