شناسایی یک گونه دریایی کمیاب در سواحل انگلیس

کارشناسان حیات وحش به تازگی یک اسب دریایی پوزه‌بلند و نادر را در بستر دریا در “پلیموت ساوندِ” انگلیس مشاهده کرده‌اند.