دارند خاک سرزمین مان را به توبره می کشند:

 
با وجود کمبود خاک حاصلخیز در کشور سالانه بخش قابل توجه از اراضی از حیّزِ انتفاع ساقط و به سرزمین لم یزرع تبدیل می
شود. در دنباله تداوم صادرات بی حساب کتاب  خاک صنعتی سرزمین ،
بدون توجه به اعتراضات بدنه کارشناسی کشور نسبت به صادرات خاک شیرین یا همان خاک کشاورزی و هشدار به اینکه  کشورمان با کمبود خاک کشاورزی مواجه است،
لایحه‌ای در مجلس مطرح و در حال بررسی است که فروش خاک را قانونی می‌کند.
Posted in: دسته‌بندی نشده