آشپزی و محیط زیست

گروه دیده‌بان کوهستان انجمن کوه‌نوردان ایران، جلسه‌های هفتگی‌اش را روزهای
دوشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ د ر دفتر انجمن برگزار می کند.
 روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۲ در باره‌ی آشپزی و محیط زیست گفتگو می‌کنیم.
در این نشست عباس ثابتیان از تجربه‌ای در یک آشپزخانه‌ی بزرگ در کشور آلمان و
چگونگی اجرای پروژه‌های همانند در ایران خواهد گفت.