مناظره ی تلویزیونی درباره ی دریاچه ی اورمیه

برنامه ی امروز شبکه ی یک سیما با عنوان "مناظره" را امروز حتما ببینید! از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر...

و یادداشت محمد درویش را در این زمینه، در اینجا بخوانید.