تغییرات جنگل و مرتع، فراخوان همکاری

تغییرات جنگل و مرتع، در چشم انداز طبیعت پیمایان

فراخوان همکاری

 گروه دیده بان کوهستان در نظر دارد با استفاده از عکس های قدیمی، پژوهشی را در زمینه ی تغییر وضع جنگل ها و مراتع، و به طور کلی محیط های طبیعی کشور، به انجام رساند. هدف از این پژوهش این است که تغییرات جنگل و مرتع بر اثر عامل هایی همچون چرای دام، پاک تراشی جنگل، برداشت چوب، اجرای طرح های جنگل داری، فرسایش خاک، سد سازی، و اجرای دیگر طرح های عمرانی، به صورت عینی و قابل تشخیص مستند گردد. همچنین، مستند سازی تغییرات مثبت مانند احیای جنگل، بهبود پوشش گیاهی مرتع، و تثبیت شن های روان که در پی اجرای شیوه های اصولی جنگل داری و مرتع داری، مهار بیابان زایی، و فعالیت های زیست محیطی حاصل شده نیز از هدف های طرح به شمار می رود.

از این رو، از دوستان کوه نورد و دیگر طبیعت دوستان علاقمند درخواست داریم  یک کپی از عکس های خودشان یا دیگران را با توجه به شرایط زیر، برای ما بفرستند:

1- موضوع عکس باید مقایسه پذیر باشد؛ به این معنا که فرستنده ی عکس، یا خود دو عکس قدیمی و جدید از یک نقطه را ارایه دهد، و یا عکسی قدیمی از نقطه ای را که دستخوش تغییر شده ارایه نماید و با ذکر نام محل و نقطه ی عکاسی، ما را برای گرفتن عکس جدید از همان زاویه، راهنمایی کند. (مثال: شخص، عکسی را از کوه مدوبن پیش از ساخته شدن تله کابین نمک آبرود ارایه می کند و با ذکر محل عکاسی، ما را در گرفتن عکس جدید از همان کوه و همان زاویه راهنمایی می کند.)

2- نام و مشخصات منطقه ی عکاسی شده، دقیق باشد.

3- تاریخ گرفته شدن عکس، تا حد امکان به صورت دقیق مشخص باشد.

4- عکس ها می توانند در هر اندازه، به هر کیفیت، و به صورت چاپ شده یا دیجیتال باشند (مضمون عکس و مرتبط بودن آن با هدف این پژوهش مورد نظر است، و نه کیفیت هنری یا ویژگی های دیگر آن).

5- ضرورتی ندارد که عکس یا عکس ها متعلق به شخص فرستنده باشد، اما در هر صورت باید نام عکاس یا منبع برداشت آن مشخص باشد. مسوولیت هر گونه ادعای عکاس یا ذینفع عکس، بر عهده ی فرستنده ی عکس خواهد بود.

6- محدودیتی در تعداد عکسی که هر نفر می تواند بفرستد، وجود ندارد.

6- عکس ها می تواند با پست، یا رایانامه (ای میل) فرستاده شود (لطفا بر روی پاکت، یا در ستون SUBJECT رایانامه بنویسید: مربوط به طرح تغییرات جنگل و مرتع).

 

قدردانی از مشارکت کنندگان

* به سه نفر از کسانی که عکس های بهتر یا موثرتری ارایه دهند، جایزه هایی به ارزش یکصد هزار تومان تا سیصد هزار تومان داده خواهد شد.

* برای همه ی کسانی که از عکس هایشان در این کار استفاده شود، یک نسخه از متن نهایی پژوهش و "گواهی مشارکت در طرح" فرستاده خواهد شد.

* نام عکاس، نام فرستنده ی عکس، و منبع یا منابع برداشت عکس، در پژوهش ذکر خواهد شد.

 دبیرخانه

تهران- خیابان انقلاب، جنب لاله زار، شماره ی 590، واحد 12، دفتر انجمن کوه نوردان ایران

          کد پستی: 1145774454

          تلفن: 66712243      نمابر: 66712421

رایانامه:                [email protected]

دبیر طرح: عباس محمدی، مدیر گروه دیده بان کوهستان