پىشنهاد برای کنترل جمعیت ببرهای میانکاله

از گوشه و کنار خبر می رسد که سازمان محیط زیست قصد دارد گونه های جدید حیوانات را به کشور وارد کند. به هر حال فکر کنم تنها دلیل این کار تجربه موفق سازمان در ورود ببر سیبری و اریکس است. همان طور که میدانید از ابتدای ورود ببر سیبری به کشور حدود ۲۵۰ قلاده ببر از همان یک جفت ببر وحشی تکثیر شده و الان در  منطقه میانکاله با مشکل انبوهی ببر روبرو هستیم. گیاهان زیستگاه اریکس هم که به دلیل سرعت تکثیر این گونه در حال نابودی است.

پیشنهاد می کنم برای کنترل جمعیت اریکس ها تعدادی از ببرهای سیبری میانکاله را به  آنجا منتقل کنیم تا هم نژاد ببر در کشور زیاد شود و هم جمعیت اریکس ها به تعادل برسد. نباید از تجربه منتقل کنندگان آهوی ایرانی غافل بود. چون با این روشها تعداد ببرها هم کنترل می شود.

کار را به کاردان بسپاریم.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده