شاید …

امروز رفتم پیش سردبیر نشریه پگاه ، نشریه بچه های حقوق خودمون ،ازش خواستم که یه ستون بده بهم تا مطالب محیط زیستی بنویسم توش. به نظرم شروع خوبی میشه واسه آگاه کردن.با وضعی که داریم آگاهی بهترین چیز میتونه باشه و شاید ...