اولین همایش تخصصی زیست پالایی- آذرماه 1392

 
محورهاي همايش:

فناوری های زیست پالایی، کاربردها،ابزارها و ارزیابی
برنامه ریزی و تجاری سازی زیست پالایی
ارزیابی و درمان آلودگی های در حال ظهور
زیست پالایی در محل از خاک ها و آب های آلوده
زیست پالایی در محل از محیط های مختلف طبیعی
زیست پالایی سایت های آلوده به نفت در محیط های طبیعی
زیست پالایی سایت های آلوده به ترکیبات سخت تجزیه پذیر
فناوری های یکپارچه و روندهای تکنولوژی جدید
زیست پالایی با استفاده از گیاهان(گیاه پالایی)
زیست پالایی سبز و سازگار با محیط زیستGSR
زیست پالایی گازها و ترکیبات آلی فرار VOCs
مدلسازی ریاضی فرآیندهای زیست پالایی
مسیرهای تخریب و اکولوژی میکروبی
کاربرد مهندسی ژنتیک در زیست پالایی
زیست پالایی خاک ها و رسوبات آلوده به ترکیبات آلاینده مختلف شامل هیدروکربنهای نفتی، فلزات سنگین و ترکیبات دیرتجزیه پذیر
زیست پالایی آب های سطحی (دریاچه ها، رودخانه­ها، آبهای ساحلی و دریاها) آلوده
تصفیه زیستی پسابهای صنعتی و شهری با روشهای نوین
فیلتراسیون زیستی گازهای خروجی صنایع آلاینده
معرفی الگوهای تجاری سازی موفق زیست­پالایی در شرایط بومی کشور
پیشرفتهای نوین در روند یکپارچه سازی فناوریهای تصفیه و زیست­پالایی
مسیرهای بیوشیمیایی تجزیه زیستی و پیش­بینی سرنوشت آلاینده­ها در محیط
روش­های نوین پایش آلاینده­ها در محیط­های طبیعی
زیست­سنجش اثرات ترکیبات شیمیایی بر موجودات زنده (روش­های مولکولی و روشهای مبتنی بر میکرو- و ماکروارگانیسمها)

Posted in: دسته‌بندی نشده