کاهش بی سابقه دخایرآبی سدهای تهران در 10 سال اخیر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان تهران گفت: کاهش ذخایر آبی سدهای پنج گانه در 10 سال اخیر بی سابقه است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران،‌ مهندس "خسرو ارتقایی" روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای سال آبی جدید (مهرماه 92) تا این زمان هیچگونه بارشی در حوزه استان تهران ثبت نشده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته که سال کم آبی نیز بود، حداقل 9 میلی متر بارش و در بلندمدت نیز 17 میلی متر بارش ثبت شده است.
ارتقایی با اشاره به ادامه وضعیت کم آبی سال آبی گذشته در سال آبی جدید، ‌تصریح کرد: این کم آبی ها در سال آبی جدید نیز ادامه یافته و بر ذخایر آبی سدهای زیرپوشش تاثیر گذار بوده است. بر این اساس‌،هم اکنون در مخزن سدهای امیرکبیر 115، لتیان 27، لار 45، ماملو 111 و طالقان نیز 153 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.

Posted in: دسته‌بندی نشده