تصاویری از تجمع ده‌هزار نفری مردم خوزستان در اعتراض به انتقال آب کارون

.

.

.

Posted in: دسته‌بندی نشده