فراخوان اعلام نقطه نظرات درباره اولویت های 24 گانه احیای دریاچه ارومیه و راهکارهای پیشنهادی

کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه در قالب احیا دریاچه ارومیه ، تاکنون برنامه خود را به صورت اولویتهای ٢٤ گانه ارائه داده است. در صورتیکه نسبت به این برنامه ها و یا راهکارهای پیشنهادی نقطه نظراتی دارید با آدرس های زیر تماس بگیرید.

آدرس پست الکترونیکی : [email protected]

شماره فاکس (نمابر) : ٨١٦٠٦٣٢٢

فهرست طرحهای اجرایی ارگانهای مرتبط در راستای تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه و اجرای برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه


راهکارهای پیشنهادی در جهت حل مشکل دریاچه ارومیه توسط تشکل مردم نهاد و صاحبنظران متعدد 

Posted in: دسته‌بندی نشده