نامه ای به خانم ابتکار

چند روز پیش، خانم دکتر ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و مشاور ایشان آقای دکتر کهرم در کرج نشستی با سازمان های مردم نهاد داشتند. کامبیز بختیاری، یکی از کوه نوردان خوب کشورمان که در کارهای زیست محیطی نیز بسیار فعال است، نامه ی زیر را در آن جلسه خوانده است. در این نامه، به چند خواسته ی دوستداران محیط زیست اشاره شده است:

 سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار

 باسلام و درود

 ضمن سپاس و تقدیر از آن مقام محترم به خاطر حضور در بین سازمانها و تشکلهای مردم نهاد و زیست محیطی استان البرز، ما گروه های کوهنوردی و دوستداران محیط زیست بخشی ازمشکلات ودغدغه های زیست محیطی خود را درسطح ملی و محلی (استان البرز) بشرح ذیل بیان نموده و امیدواریم برای برون رفت ازاین مشکلات از وجود این تشکلها و نهادهای مستقل زیست محیطی درتصمیم گیریهای کلان و محلی استفاده نموده و برای حفظ محیط زیست سالم و قابل قبول ، حضورفعال این تشکلها را یک ضرورت بشمارید.

 

1-پیگیری نامه بیش از51 انجمن ، باشگاه ، تشکل، جمعیت و نهادهای زیست محیطی به ریاست محترم جمهور ایران باموضوع"الگوی بومی ظرفیت سازی برای حفاظت وحمایت بهینه طبیعت وفرهنگ" درتاریخ 9/5/1392و اجرایی نمودن آن با همکاری نهادهای فوق الذکر

2-ایجاد و یا فعال نمودن دفتر جلب مشارکتهای عمومی زیست محیطی درسطح کشور. در این خصوص لازم است برای به  ثبت رساندن تشکلهای مردم نهاد و زیست محیطی توسط سازمانهای ذیربط که درب عضی مواقع سالها به طول می انجامد، تسریع  گردد .

3-برای جلوگیری ازتخریب بیش ازحد در مناطق توریستی و سیاحتی، پیمان نامه یا دستورالعملی برای تورهای گردشگری، گردشگران و طبیعت پیماها تدوین و به متولیان امور اجازه داده شود، باآلوده کنندگان محیط زیست برخورد قانونی بعمل آید (بخشهایی ازاین نوع پیمان نامه توسط فدراسیون کوهنوردی و باشگاههای و گروههای کوهنوردی به کوهنوردان درکلاسهای مختلف تفهیم شده است  تاجایی که کوهنوردان خود را محیط بانان افتخاری می دانند).

4-دخالت دادن نهادها و تشکلهای مستقل زیست محیطی درپروژه هایی که باآلودگی محیط زیست و یا تخریب آن ارتباط پیدا خواهدکرد . همانطورکه دراصل 50 قانون اساسی بیان شده است که حفاظت ازمحیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی می شود و.......

5-همان گونه که به حق دریاچه ارومیه راگنجینه ارزشمندی درسطح جهان بیان فرموده اید و اعتقاد دارید که با یک عزم ملی می توان دریاچه ارومیه را احیاء کرد. درخواست می شود جهت نجات این دریاچه درکارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است ازنظرات نهادها وکارشناسان مستقل زیست محیطی استفاده ودراین کارگروه حضور فعال داشته باشند . همچنین پیشنهاد می گردد برای دیگر مناطق بحرانی کارگروههای محلی با حضور فعالین زیست محیطی برگزا رگردد.

6-پیشنهاد می گردد جهت نصب دکلهای انتقال برق فشارقوی ازمسیرهای کوهستانی وصعب العبور از ابزار و تکنولوژی روزاستفاده شود تا دیگر نظاره گر جاده سازی های مخرب و تغیر دراکولوژی طبیعی مناطق مورد نظر نباشیم .

7-پیشنهاد می گردد جهت به سامان رساندن بند الف ماده 193قانون برنامه پنجم توسعه درشهرهای بالاتراز 200000نفر دراستان البرز ،سازمان محیط زیست همکاریهای همه جانبه ای با شهرداریها بعمل آورد تا قبل ازپایان سال 1394شاهد دفع پسماند به روش سنتی دراین استان نباشیم .

8-پیشنهاد می نمائیم ازهرگونه ساخت وساز و جاده سازی درارتفاعات ودامنه کوهستان و همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی وباغی و تخریب فضای سبز بصورت جدی جلوگیری شود.

9-پیشنهاد می گردد جهت ساماندهی حاشیه ها و اطراف سد طالقان درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و مخرب محیط زیستی و فرهنگی وهمچنین آلودگیهای ایجاد شده در اطراف سد و ورودی های آن  اقدامات لازم بعمل آید .

10-یکی ازمهمترین مسئله زیست محیطی دراستان البرز و شهرستان کرج (با توجه به افزایش روبه رشد جمعیت) موضوع دفع غیربهداشتی فاضلابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی می باشد که ضرورت دارد جهت جلوگیری ازآلودگی هرچه بیشتر منابع آبی و بیماریهای مرتبط با آن ازطریق دولت و مسئولین استان پیگیری لازم بعمل آید .