اعلام تعلیق فعالیت انجمن کوه نوردان ایران

انجمن کوه نوردان ایران

همان‌گونه که در نامه‌ی زیر می‌بینید، انجمن کوه‌نوردان ایران باید کلیه‌ی فعالیت‌های خود را به مدت ۳ ماه قطع کند. هیات مدیره‌ی انجمن از تمامی اعضا و دفترهای نمایندگی درخواست می‌کند تا اطلاع بعدی و تا برطرف شدن مشکلات پیش آمده از فعالیت خوداری کنند.

بدیهی است که انجمن، حق اعتراض به این مصوبه و انچام پی‌گیری‌های دیگر را برای خود محفوظ می‌داند.