امروز، با فرهاد ورهرام در انجمن

در نشست همگانی امروز انجمن، با افتخار میزبان فرهاد ورهرام، مستند ساز برجسته ی کشور هستیم و نسخه ی کامل فیلم او را با عنوان از آلپ تا دماوند تماشا خواهیم کرد.

تهران- خیابان انقلاب، دروازه دولت، نرسیده به بهار، خیابان خاقانی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران

از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر

شما را به حضور در این نشست دعوت می کنیم