لبخند تو تسکین موقت دردهاست …Posted in: دسته‌بندی نشده