مرض « درخت کشی » به جان شهر اصفهان افتاده

بیش از 200 اصله درخت 35 ساله در مرکز شهر اصفهان ( خیابان سجاد اصفهان ) به بهانه طرح های عمرانی شهردای اصفهان قطع شده است . شوربختانه اینکه گویا مردمان این شهر چنان به چنین طرحهای ضد زیست محیطی عادت کرده اند که حتی گزارشی از فجایع زیست محیطی را در رسانه ها نمی توان پیدا کرد.

گزارش تصویری قطع بیش از 200 اصله درخت 35 ساله را در ادامه مطلب ببینید :

سیمای جدید خیابان از بالای پل عابر پیاده

سیمای جدید خیابان از بالای پل عابر پیاده

ادامه همان خیابان - پیش از قطع درختان سیمای خیابان این گونه بود

ادامه همان خیابان - پیش از قطع درختان سیمای خیابان این گونه بود

درختان قطع شده به این بزرگی و افراشتگی بوده اند

این ریشه در جستجوی چیست؟

درختان سیمانی

 

مرض « درخت کشی » به جان این شهر افتاده ! در روزهای آینده گزارش و مطالب بیشتری در این مورد منتشر خواهد شد .

Posted in: دسته‌بندی نشده