حیوانات برتر سال 2010

سال گذشته ، Victoria Bensch سه ساله از منزل خود در ایالت آریزونای آمریگا گم شد و پس از سه شب بسیار سرد ، در آغوش سگ باوفای خود ، Blue ، زنده و سالم پیدا شد . جالب آن که بر اساس بررسی های صورت پذیرفته ، طی مدت زمان یاد شده ، سگ فوق علاوه بر گرم نگاه داشتن این کودک با حیوانات موذی صحرا نیز به جنگ پرداخته بود .

Pearl از جمله سگهایی بود که به مراکز نگهداری حیوانات بی خانمان سپرده شده بود . اما پس از مدتی این سگ به بخش عملیات اداره آتش نشانی لوس آنجلس آمریکا پیوست و سپس موفق شد تا در زلزله هائیتی ، جان 12 نفر را طی 17 روز نجات دهد و مدال ASPCA را دریافت کند .

Boston با حضور در فیلم آوریل به همراه هنرپیشه های مشهوری سبب شد تا بسیاری از بینندگان این فیلم ، از سپردن حیوانات خانگی به پناهگاههای حیوانات خودداری نمایند .

سگهای گارد ساحلی در کشور ایتالیا نیز از جمله حیواناتی میباشند که تاکنون جان صدها نفر را نجات داده اند . این سگها به سمت غریق شنا میکنند و سپس همراه با غریق به سمت ساحل حرکت میکنند .

منبع:www.petnews.ir

Posted in: دسته‌بندی نشده