پروژه ی ششم: استفاده درست از گاز: Correct use of gas

به نام خدا سلام به همه دوست های خوب محیط زیست و جودی! ... اهم اهم...جودی وارد می شود. .. درسته که جودی از دهم آگوست پست ج دید نذاشته، اما اینطوری هم نبوده ک ه اصلا به انجمن سر نزنه! تازه...توی این مدت جودی کلی کامنت برای خیلی ها فرستاده که تع داد اعضای انجمن هم بیشتر بشه...این خودش خوبه، مگه نه؟! - ... - خ ـــــب جودی، این بار چه کنیم؟! - حتما قبلا شنیدید، اما جودی یه یادآوری میکنه ... اول بیایم به نجره هامون یه نگاه بندازیم...