پيشنهاد تغيير مدت معاينه‌ فني خودروها به رياست جمهوري ارائه شد

 

پيشنهاد تغيير مدت معاينه‌ فني خودروها به رياست جمهوري ارائه شد

خراسان-۵ شنبه- ۲۹/۲/۹۰-صفحه اجتماعی

مديرکل امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست از ارائه پيشنهاد براي تغيير مدت معاينه فني خودروها به معاونت امور مجلس رياست جمهوري خبر داد. علي تيموري در گفت‌وگو با فارس،با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست با 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروها، گفت: با توجه به مصوبه مجلس درباره 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروها، پيشنهادهايي از سوي معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شده است.وي تصريح کرد: پس از بررسي، اين پيشنهادها به معاونت امور مجلس رياست جمهوري ارائه شد و آن ها نيز پس از بررسي به مجلس تقديم مي‌کنند.وي افزود: در صورتي که پيشنهادها درست و علمي باشند، مي‌تواند پس از تصويب، مدت معاينه فني خودرو را تغيير دهند.