سلسله بحث های روایت امروز محیط زیست

سلسله بحث های روایت امروز محیط زیست
قلیج را ول کن قلچ را بگیر! (بخش اول)
به نظر می رسد با جایگاه ، فلسفه وجودی ، وظایف و تعهد کاری سازمان حفاظت محیط زیست کاملاً نا آشناست تا دلت بخواهد گل بخودی می زند شاید هم صلاح بوده قبل از انتصاب تفهیم وظایف می شد. حدود دو هفته قبل از… دنباله را در
Posted in: دسته‌بندی نشده