وضعیت محیط زیست ایران در رتبه جهانی

 

از ميان ۱۴۶ كشور وضعيت محيط زيست ايران در رتبه ۱۳۲ قرار دارد.

محيط زيست و فصل هاى خزانى

فصل هايى كه ديگر به مهمانى ما نمى آيند، فصل هايى كه گويا با اين سرزمين قهر كرده اند. فصل هايى كه ديگر طبيعت را به آغوش خود نمى طلبند. طبيعتى كه زخم خورده است. شايد كه فصل ها، شأن خود را در بستر طبيعت زخم خورده به تاراج رفته مى بينند. آب هايى كه آلوده سموم مى شوند. درختانى كه به تيغ تبر و اره سلاخى مى شوند. هوايى كه سرشار از گازهاى خفه كننده مى شود. جانورانى كه …

Posted in: دسته‌بندی نشده