رود خانه های سردابی در پشت حصار ویلا ها!!

رود خانه های سردابی در پشت حصار ویلا ها!!


در کشور مابسیاری از رودخانه های سردابی که بیشتر به مصرف آب شرب می رسند در مناطق ییلاقی و مناطق کوهستانی برای اربابان زر و زور و رانت باز، و زمین خواران قدر قدرت که با هزاران لطایف الحیل و با نادیده انگاشتن و عدم ترس از قانون ومجریانش!! با زد وبند و تهیه انواع سند های جعلی محلی و شورایی برای عرصه های منابع ملی اقدام به تخریب زیستگاه های طبیعی کشور می نمایند در حکم انبار طلای باد آورده را دارد.اگر شما برای حداقل یک سال به منطقه ای که قبلاً بازدید کرده اید مجدداً بروید کلاً برای شما احساس نا خوشایندی خواهد داشت.یا رودخانه را در پس حصار ها نخواهید دید و یا از جنگل و مرتع خبری نخواهد بود و آنچه میبینید انواع ویلاهایی است که علی رغم شیک بودن اغلب هم از فوندانسیون مناسبی برخوردار نبوده و با بروز اولین زلزله و یا رانش زمین نابود خواهند شد.


طالقان ،جنت رودبار،دره ماررامسر ،جنگل دارخانی جنت رودبار، ،ییلاقات یوش و بلده ،دو هزار و سه هزار،الموت ،لواسانات ،دیزین ،وارنگه رود، ولایت رود،وصد ها منطقه ییلاقی دیگر که مولد آب پاک و سالم هستند به جای حفاظت و نگهداری منابع ملی آنها، به شهرک سازی های از ما بهتران اختصاص داده شده اند. تمام ساحل و حاشیه رودخانه های کرج ،جاجرود،زاینده رود،هراز و چالوس وده ها رودخانه دیگر این مملکت گویی مال بی صاحب هستند که هر وابسته و پول پرست و قانون گریزی با زد و بند به خود اجازه تصرف حریم و بستر رودخانه ها و غارت بیت المال این ملت شهید پرور را داده است.میزان تخریب محیط زیست و انقراض برخی گونه های جانوری از دو دهه قبل تا کنون حدود 30 درصد افزایش داشته است آیا این فاجعه نیست؟ چگونه است که روند رو به رشد فزاینده در انقراض گونه ها و تخریب محیط زیست داریم .مشگل کجا است؟ آیا این ماشین نابودگرزمین خواران ترمز ندارد؟


  آیا شکستن لوله تفنگ با سنگ چاره کار است؟این اتفاقات در جهان نادر است. فقط در کشور ما روی می دهد!! زهی تاسف که به جای فرهنگ سازی باید با سنگ تفگ را بشکنیم تا دیگران متوجه بشوند که اسلحه چیز خوبی نیست.!!مثل این می ماند که بر روی تخته سیاه بنویسیم مار و در طرف دیگر شکل مار را نقاشی نمائیم و بعد به مردم بگوئیم حالا بگوئید کدام مار است.آیا این توهین به شعور یک ملت نیست؟چرا مردم نباید از مواهب زیبای خدادای بهره مند بشوندو این مواهب در اختیار قشراندک و خاصی از جامعه باشد؟.آیا مراتع جنت رودبار برای تولید ملی است یا سایت خوشگذرانی اربابان قلیاندار؟چه کسی باید زخم های هزار لای مراتع طالقان را درمان نماید؟بیش از 70 درصد مراتع طالقان جزو مستثنیات است که با یک شتاب غیر قابل کنترل دارد به ویلا تبدیل میشود و این یعنی وابستگی،یعنی سیل و فرسایش.چرا در کشور ما بررسی و مطالعه و یا ارزیابی زیست محیطی از جایگاه خاصی برخوردار نیست؟.باید برای کلیه طرح ها و حتی احداث بنا و ساخت و ساز در مناطق طبیعی یک مطالعه و ارزیابی و حتی ( EIA ) بر روی مجوز ساخت اگر مجوز ی وجود داشته باشد انجام بشود.تا نه رودخانه های سردابی ناپدید بشوند ونه مراتع و جنگل ها از بین بروند.به هر حال تا کنون که کسی نتوانسته بیت المال های تصرف شده را از دست متصرفان خارج نماید.این هشداری است جدی که هرچه سریعتر باید جلوی تصرف های بالای سد کرج در حاشیه رودخانه را گرفت که فردا خیلی دیر است .سرچشمه را می توان با بیل بست که اگر روان شد دیگر با پیل هم نمی توان آن را متوقف کرد. نیاید روزی که رودخانه بالای سد کرج نیز به سرنوشت پائین دست سد مبتلا گردد و در پس دیوار های دژ مانند در تملک ویلا داران در بیایند.


 


اسماعیل مددی


18/1/93

Posted in: دسته‌بندی نشده