اقتصاد کم کربن در دستور کار دولت

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه عزم ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور ضروری است، گفت: برای کاهش گازهای گلخانه‌ای همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی و تشکل‌ها می بایست مشارکت داشته باشند.

به گزارش سرویس «محیط زیست» ایسنا، هم اندیشی بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرای سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با حضور مسئولین، مدیران ارگان‌های دولتی، مسئولین بخش خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

وی گفت: پروتکل کیوتو عمرش تا سال 2015 است و در سال 2020 فرآیند دیگری را باید تجربه کنیم و آن فرآیندی راهی نیست که 5 سال پیش باید وارد آن می شدیم، امروز همه را پشت سر گذاشته ایم و دوران جدیدی تحت مکانیزم و استفاده از پیوستن‌ها را نداریم.

وی با ابراز تاسف از اینکه اقدام بایسته‌ای برای کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام نشده است، گفت: از رتبه 14 در انتشار گازهای گلخانه‌ای به رتبه 7 رسیده‌ایم که نشان می دهد رتبه کشور ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای پایین آمده است و جزو 7 کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای محسوب می شود.

به گفته متصدی یکی از دلایل موفق نبودن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای فعالیت فقط بخش دولتی است در حالی که یک عزم ملی لازم است که گازهای گلخانه‌ای ، سازگاری و شناسایی آسیب‌های این گازها انجام شود و نهایتا به سندی برسیم که در درون و برون کشور برای کم شدن تعهدات در آینده مورد استفاده قرار گیرد. این سند در اقدام ملی تهیه می‌شود و از فعالیت‌های ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای دفاع خواهد کرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور کاهش یابد و این تلاش با مشارکت و همکاری همه بخش‌ها از جمله جوامع ، بخش خصوصی وارگان های دولتی موثر واقع می شود.وی با اشاره به اینکه عزم دولت به کاهش گازهای گلخانه‌ای است، گفت: اقتصاد کم کربن در دستور کار دولت قرار گرفته است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: کشور ایران بایستی به سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش تعهدات بین المللی در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای برسد.محسن ناصری مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم با تاکید بر اینکه می بایست برنامه اقدام ملی در کارگروه ملی و در سطح کشور آماده سازی شود، گفت برای تهیه پیش نویس این برنامه اقدام ملی در سطح اولیه نیاز به همگرایی است و بزودی در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد : به تناسب اهمیت ها و اولویت ملی و بین المللی یک اقدام همه جانبه برای این مسئله پی ریزی شود و نشست هایی در نظر گرفتیم و این اولین نشست مرتبط با مسائل انتشار گازهای گلخانه ای است و از همه بخش های دولتی ، خصوصی، تشکل مردم نهاد ، نهاد های قانون گذاری دعوت شده است و سعی شده همه افزاد در سطوح مختلف دور همه جمع کنیم.

وی شناخت وضع موجود و دورنمای آتی به منظور مهیا سازی زیر ساخت‌های کشور در جهت اجرای تعهدات بین المللی آتی، کاهش انتشار، استخراج نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای کشور در خصوص اجرای سیاست‌های کاهش انتشار و رژیم حقوقی آتی تغییر اقلیم، تبین محدودیت های کشور برای قبول تعهدات بین المللی، دستاوردهای مورد انتظار رژیم آتی حقوقی کنوانسیون را از اهداف این هم اندیشی برشمرد.

مدیرطرح ملی تغییرات آب و هوا سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: تهیه اسناد پشتیبان به منظور تدوین مواضع ، خطوط قرمز و منافع کشور در مذاکرات آتی ،تهیه اسناد پشتیبان به منظور تدوین سیاست‌های کاهش انتشار و راهکارهای برون رفت از تنگناهای موجود در اجرای سیاست‌ها، تهیه اسناد پشتیبان به منظور تلفیق موضوعات تغییرات آب و هوایی در برنامه ششم توسعه از نتایج مورد انتظار این نشست است.

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست تاکید کرد: در نقطه ای قرار داریم که اگر برای تغییرات آب و هوا فعالیتی انجام نشود راهی برای برگشت و پیشرفت نخواهیم داشت.