قانون هم نمی‌تواند حیوان‌آزاری را متوقف کند

خلق را خون‌خوارگی اصل خوشی‌ است

شادی مخلوق از مردم‌کشی است

کودکان از کشتن موران خوشند

مردمان از کودکی مردم‌کشند

مهدی حمیدی

آیا تصویب قانون‌ بر روی کاغذ می‌تواند به ساماندهی امور منجر شود؟ به طور مشخص‌تر آیا تصویب قانونی جدید می‌تواند ریشه حیوان‌آزاری را در ایران امروز بخشکاند؟ این پرسش‌های به ظاهر ساده وقتی مطرح می‌شود که بدانیم نایب رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی گفته است باید قانونی برای برخورد با آزار حیوانات اهلی در اولویت‌ کار مجلس نهم قرار گیرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده