خوردن گوشت شیر در سوریه و آمریکا

اگر مردم در آمریکا، با خوشحالی از گوشت شیر همبرگر و استیک درست می‌کنند، وضعیت سوریه کار را به جایی کشانده که معترضان برای سد جوع شیرهای باغ‌وحش را سلاخی می‌کنند و آنها را می‌خورند.

عکسی ابتدا در شبکه‌های مجازی و بعد در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد چند نفری مشغول قطعه‌قطعه کردن شیر نر بیچاره‌ای هستند (اینجا). برای خوردن شیر البته در کشور دوست و برادر و مسلمان، سوریه، حکم 

Posted in: دسته‌بندی نشده