باغ و عمارت عین‌الدوله در یابید رفع ممنوعيت قليان براي خانم‌ها پیــــــــشـکـش :

خبر کوتاه بود خانه بنان (خالق الهه ناز) با خاک یکسان شد… انالله وانا اليه راجعون… شنیده ها حاکی است خطر ريزش بخشي از اين عمارت در اثر رانش زمين محتمل است. باغ و عمارت عین‌الدوله متعلق به صدراعظم مظفرالدین‌شاه بود و بخشی از تاریخ دوره مبارزات آزادی‌خواهان در صدر مشروطه محسوب می شود.

یکی از حوادث تاریخی که در این باغ رخ داده، کنفرانس تهران است. در خلال جنگ جهانی دوم سران سه کشور روس، انگلیس و آمریکا که پیش‌تر قوایشان در عمارت عین‌الدوله استقرار پیدا کردند و کنفرانس مشهور تهران را نیز در همین عمارت برگزار کردند.

طی چند سال گذشته درختان کهنسال آن را قطع کردند، در دستور کار داشتند که در حیاط عمارت عین‌الدوله برجی 25 طبقه بسازند. که با مقاومت و جمع‌آوری طوماری از طریق مردم و همسایگان و تجمع اعتراضی در چندین نوبت مقابل سازمان میراث فرهنگی کماکان پرونده مزبور گشوده ماند و گود‌برداری 15 ساله با عمق 18 متر به حال خود رها شده است. این گود از هر چهار طرف در حال تخریب است و توجه به فاصله دو متری اش با عمارت با شروع فصل بارندگی رانش زمین محتمل و خطر ریزش عمارت قطعی به نظر می رسد

آیا عمده ترین تبعیض جنسیتی در حق گل های سرزمین من همانامنع استعمال قلیان است ؟! من این منع را در جهت حفاظت از گل های کمیاب در کره مسکون می پسندم … از این رو اگر بجای پرداختن به متن هم زبان با رسانه های زرد در فکر ایجاد حاشیه در جهت انحراف از متن هستی به عبارتی در دگر روئی سکه شمشیر از رو بستی بگرد تا بگردیم…

Posted in: دسته‌بندی نشده