کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

كنفرانس ملي و همايش مجازي مخاطرات محيط زيست زاگرس، يكم اسفند ماه سال جاري در مركز استان لرستان برگزار خواهد شد.

این کنفرانس توسط اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان و انجمن مهندسين محيط زيست زاگرس به منظور فراهم كردن بستري مناسب براي افزايش تعامل و همفكري اساتيد، محققان، مديران، كارشناسان و كليه افراد درگير و مسئول در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي و در راستاي دستيابي به اهداف و سياست‌گذاري‌هاي مناسب در جهت رسيدن به حفظ پارامترهاي شاخص محيط زيست و حركت به سمت توسعه پايدار برگزار می‌شود.

در معرفی این کنفرانس اینگونه آمده است که «در سال‌های اخیر محیط زیست و منابع طبیعی حوزه زاگرس با مخاطرات بسیاری دست به گریبان بوده است؛ ورود ذرات ریز معلق به منطقه و تاثیرات منفی آن بر روی محیط زیست انسانی و همچنین محیط زیست طبیعی به یکی از چالش‌های اصلی این سرزمین تبدیل شده که خسارات بی‌شماری را به مردم و طبیعت استان‌های زاگرس نشین تحمیل کرده است.»

این در حالی است که به دلیل بی‌توجهی به شاخص‌ها و استانداردهای موجود، اسباب از بین رفتن سرمایه‌های اکولوژیکی زاگرس فراهم شده تا امروز شاهد سقوط منابع آب و خاک در کنار به خطر افتادن گونه‌های اندمیکی همچون سمندر لرستانی و... باشیم.

از سوی دیگر مدیریت ناکارآمد در حوزه‌های حساسی همچون مدیریت پسماند، استفاده از روش‌های منسوخ در جمع‌آوری، انتقال و دفن بهداشتی زباله‌های شهری شرایط را برای بروز مخاطرات جدی در حوزه محیط زیست انسانی به وجود آورده که به خطر افتادن آب‌های سطی و زیرزمینی و همچنین از بین رفتن پایداری خاک از این دسته مخاطرات هستند.

در این بین عقب نشینی گسترده جنگل‌های بلوط به دلایلی مختلفی همچون گسترش کشاورزی ناپایدار، بروز انواع آفات، زوال و خشکیدگی و ذغال‌گیری در ابعاد وسیع در کنار فعالیت‌های عمرانی،صنعتی و معدنی به یکی از چالش‌های ملی تبدیل شده است، زیرا از بین رفتن پوشش جنگلی زاگرس در نهایت به پیکره زیستی تمام کشور آسیب خواهد زد.

این کنفراس در سه پانل تخصصی با حضور کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به بررسی مخاطرات محیط زیست انسانی، طبیعی و راهکارهای مدیریتی خواهد پرداخت.

همچنین کمیته علمی این کنفرانس در محورهای زیر مقاله می پذیرد:

- آلودگی های محیط زیست ( آب، خاک و هوا و...)

- پسماند و مخاطرات ناشی از آن

- تنوع زیستی ( گونه های آندمیک، اکوسیستم های خشکی و آبی )

- ارزیابی و آمایش سرزمین

- منابع طبیعی ( جنگلها و مراتع / زوال و خشکیدگی گونه بلوط )

- مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

- ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE )

- راهبردهای نوین برای مقابله با بیابان زایی

- فناوری های نوین و محیط زیست

- اقتصاد و محیط زیست

- تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی

- حفاظت از منابع آب و خاک

- توسعه پایدار

- انرژی و محیط زیست

- حقوق محیط زیست و منابع طبیعی

- امنیت، دیپلماسی و محیط زیست

- گردشگری پایدار

- کشاورزی و محیط زیست

- خشکسالی و بحران آب

- محیط زیست شهری و راهبردهای نوین

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی مجازی این کنفرانس مراجعه کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده