جریان آزاد: دستیابی به امنیت آب از طریق همکاری

امروزه افزایش جمعیت، مشکلات زیادی را در ارتباط با آب و مسائل آن مانند تولید غذا، انرژی، مصارف صنعتی و خانگی آب به وجود آورده است و در نتیجه نیاز به همکاری بیش از پیش حس می شود. نحوه همکاری در امر حفاظت و مصرف منابع آبی، اثرات عمیقی را از جنبه‌های اقتصادی، محیط زیستی و غیره بر جامعه می گذارد. دستیابی به امنیت آب، نیازمند همکاری تمامی بخش‌های جامعه می باشد و همکاری در زمینه آب، نیاز به تغییر طرز نگرش‌ها دارد، این تغییر باید در روش استفاده ما از آب و دید ما نسبت به آب و همچنین یک تحول در حاکمیت مدیریت این منابع ضروری باشد.این مسئله فقط از طریق گفت‌وگو و درک متقابل برای به وجودآوردن اعتمادی محکم امکان‌پذیر است. در نشریه‌ای که به تازگی به مناسبت سال بین‌المللی همکاری در زمینه آب به چاپ رسیده به این موضوع پرداخته شده است. این نشریه با نام “جریان آزاد: دستیابی به امنیت آب از طریق همکاری” در تاریخ 9 اکتبر در بوداپست رونمایی شد. سال 2013 سال بین‌المللی همکاری در زمینه آب نامگذاری شده است و یونسکو از طرف UN-Water هماهنگی‌های مربوط به آن را بر عهده دارد.


علاقه‌مندان برای دریافت نشریه می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002228/222893e.pdf

Posted in: دسته‌بندی نشده