6(92)- بازهم در باره طرح های جنگلداری شمال کشور

    
52 مجری طرح، عهده دار اجرای یک میلیون و هفتادهزار هکتار از طرح های
جنگلداری شمال ایران هستند.

     از این 52 مجری، 10 تای آن دولتی است که 38
درصد سطح و 38 درصد برداشت را به خود اختصاص داده اند(شامل: نکاچوب، چوب فریم،
شفارود، دانشگاه های تهران، مازندران، گلستان و تربیت مدرس، زغال سنگ های البرز
مرکزی و البرز شرقی، و مؤسسه سیدالشهداء)

     17 مجری با 14 درصد سطح و 9 درصد برداشت به
تعاونی ها اختصاص دارد(شامل: ملکرود، لیل، نرماش، آستاراچای، نارون، امیرالمؤمنین،
بنشکی، صفارود، سوردار-انارستان، آذر رود، کارسنگ رود، ولوپی، کولا، نقیب ده-
مزده، المهدی، ایثار و انصار)

     25 مجری طرح با 48 درصد سطح و 53 درصد
برداشت
متعلق به بخش خصوصی است(شامل: چوب و کاغذ مازندران، نئوپان فومنات، رویان
چوب، راشستان، شرکت مهندسی آستانه، روکش چوبی ایران، پیوند هراز، طوبی، خلاربن،
آستان قدس یک و دو، سرزمین گل هیرکانیان، اشباع تراورس شیرگاه، چند منظوره های
خلیل محله و الغدیر، ایستا سبز گلستان، ون گستر گلستان، واتاش بالاجاده، ماشلک،
سرخدار، پیک سبز البرز، اندیشان طبیعت گلستان، نئوپان 22 بهمن، بهارمونا و آریا
توسکا گلستان)

توضیح:
این داده ها مربوط به سال 91-1390 و غیر رسمی است.

Posted in: دسته‌بندی نشده