4(92)- کار مفید

     یکی از کارهای خوب و مفید دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان جنگل ها، انتشار کارنامه سالیانه است که توسط گروه "آمار و اطلاعات" فراهم شده و بیشتر به امور بودجه ای و مالی می پردازد.

     البته یک گروه دیگر هم در این دفتر وجود دارد به نام"نظارت و ارزشیابی" که به عملکرد فنی پرداخته  و به نوعی مکمل گروه قبلی است. بگذریم از این که این دومی در سال های اخیر دستخوش خصوصی سازی و نوآوری شده که موضوع جالب و جداگانه ای است.

     اما آخرین کارنامه در دسترس مربوط به سال 1390 است و داده های مفیدی دارد از جمله:

     در سال 1390، برای طرح های عمرانی یا به اصطلاح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان جنگل ها ارقام زیر تخصیص داده شده است:

- از محل اعتبارات ملی 229 میلیارد تومان

- از محل اعتبارات استانی 157 میلیارد تومان

----

جمع: 386 میلیارد تومان

برای بخش هزینه ای هم به شرح زیر بوده است:

- از محل اعتبارات ملی 21 میلیارد تومان

- از محل اعتبارات استانی 185 میلیارد تومان

----

جمع: 206 میلیارد تومان

 

     (شایان یادآوری است که طرح های جنگلداری شمال کشور، سیستم بودجه ریزی مربوط به خود را دارد و ارقامش در بودجه سالیانه سازمان دیده نمی شود! شاید با یک حساب سرانگشتی، برای سال 1390 رقم150 میلیارد تومان را بتوان برای طرح های فوق منظور کرد)!

     به هر حال سهم دریافتی سازمان جنگل ها از بودجه سال 1390 حدود 592 میلیارد تومان است. این رقم که مربوط به یک لشگر 13 هزار نفره در عرصه ای به وسعت 135 میلیون هکتار است، اگر چه در مقایسه با هزینه احداث یک سد یا بزرگراه و حتی هزینه فضای سبز یک سال شهرداری تهران رقم بزرگی نیست اما با این حال باید دید این میزان هزینه و سرمایه گذاری، چه خدماتی ارائه داده و چقدر سود برگردانده یا برخواهد گرداند!؟

     پاسخ پرسش آخر لابد به عهده گروه مکمل است!

...
Posted in: دسته‌بندی نشده