بازگشت ابتکار؛ فرصتی برای جبران مافات

چالش‌های بسیاری پیشاروی معصومه ابتکار در کسوت رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اگرچه او شاید بهترین انتخاب برای این پست نباشد، اما در مجموع (و با نگاهی به فهرست مدیران محیط‌زیست ستیز ِ نظام اسلامی) گزینه به نسبت مناسبی است. چرا که هشت سال در دوران اصلاحات و اصطلاحات بر همین مسند تکیه زده و به هزینه ملت و کشور کوله‌باری از تجربه و دانش در این حوزه را برای خود ابتیاع کرده است. 

اینک او دست کم ۴ سال (و شاید ۸ سال) دیگر فرصت دارد تا با آن کوله‌بار تجربه، کاستی‌های گذشته را جبران کند. در زمان مدیریت ابتکار سنگ‌بنای بسیاری از کارها گذاشته شد اما هیچ کدام به نتیجه مطلوب نرسید. طراحی، برنامه‌ریزی و پایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها و ایده‌های جدید در سازمان(ها)، یک طرف ماجراست و طرف دیگر مراقبت و نگهداری و رسیدن به نتیجه مطلوب است؛ نتیجه‌ای که تقریبا در زمان ابتکار یا حتی بعد از او در هیچ زمینه‌ای به دست نیامده است.  

شماری از کارهایی که زمان ابتکار سنگ‌بنای

Posted in: دسته‌بندی نشده