کامبیز قیطاسی کجایی؟

بعد از سالیان دور و دراز، یکی از دوستان دوران مدرسه را دیدم. چند روزی را با هم گذراندیم. صحبت از روزهای خوش و ناخوش دوران مدرسه شد. از معلم‌ها، مدیران، ناظم‌ها  و مدرسه‌های مختلفی که با هم می‌رفتیم. گذر سالیان هیچ غباری بر خاطراتش ننشانده بود. گویی همه این آدم‌ها همین دیروز در زندگی‌اش آمده‌اند و رفته‌اند. 

در میان دوستان و هم‌کلاسی‌ها، شماری در فیس‌بوک حضور دارند. نور به قبر رفته‌گان مارک زوکربرگ بتابد که سبب خیر شد؛ برخی پزشک شده‌اند، برخی مهندس و تکنسین، مغازه‌دار و محقق، یکی دو نفری مدیران موفق و بانکدار در ینگه دنیا. اما همه رفقا و همکلاسی‌ها هم در این فضای مجازی نیستند.

یکی از همکلاسی‌هایی که من و آن رفیق دیرین یادش بودیم و

Posted in: دسته‌بندی نشده