نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- کرج

 
موضوع: امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، محیط زیست

 محورهای همایش:

•سیاست‌ها؛ کلان و بخشی
•سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ نهادها و کارکردها
• تولید و بهره‌وری
•تحقیقات، آموزش و فن‌آوری
•بازاریابی و زنجیرة عرضه
•تجارت نهاده‌ها و محصولات
•مدیریت ریسک
•بازار حامل‌های انرژی
•سلامت غذا
•مدیریت پایدار منابع طبیعی
•آثار زیست‌محیطی توسعة کشاورزی
•تغییرات اقلیمی
 

Posted in: دسته‌بندی نشده