با حضور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست نشست بررسی طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران برگزار شد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکیدبر اینکه برای انتقال آب رودخانه کرج به تهران باید همه جوانب در نظر گرفته شود‌ ، رعایت حقابه زیست محیطی رودخانه کرج را خواستار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( پام ) ، دکتر معصومه ابتکار امروز دوشنبه در جلسه کارگروه بررسی طرح چگونگی انتقال آب رودخانه کرج به تهران که با حضور استاندار و مسئولان استان البرز برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: رودخانه کرج یکی از پنج رودخانه مهم کشور است و حفاظت از رودخانه کرج و منابع آب استان البرز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد .
 وی نحوه تامین حقابه کرج به ویژه حوزه پایین دست رودخانه کرج را از موارد قابل توجه در اجرای این طرح برشمرد و گفت
: ما باید مطالعات رودخانه های کشور مخصوصا رودخانه های حفاظت شده را که نیازمند برنامه جامع کمی و کیفی است مثل برنامه توسعه محیط زیست پیگیری و اجرا کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : رودخانه کرج یک سرمایه است و باید با مدیریت پسماند فاضلاب رودخانه ارزش های زیست محیطی آن حفظ شود.

Posted in: دسته‌بندی نشده